Jdi na obsah Jdi na menu
 


ooooooooooooooooooooooooooooooo


,,Čeští ateisté a agnostici"


Obrazek

V Česku se prý sedmdesát procent lidí označuje za ateisty. Kdyby tomu tak bylo, bylo by peklo již zde. Nedorozumění pramení z toho, že současní dialekticko-materialističtí vládci médií úmyslně matou pojmy. Do pojmu ateista zahrnují i agnostiky. Rozdíl mezi oběma způsoby přístupu ke světu je přitom zásadní.

 

Skutečný ateista věří, že:

 

- živá hmota vznikla z mrtvé náhodným seskupením molekul obsažených v živých tělech a sama od sebe se zdokonaluje vývojem od jednoduššího života ke složitějšímu

- neexistuje jiná spravedlnost, než světská neboli společenská

- po smrti člověka zaniká vědomí, neboli nic není

- neexistuje nic, co není hmotné, neboli smysly a hmotnými přístroji změřitelné

- všechno duchovní existuje jen v mozku člověka, neboli neexistuje mimo vědomí člověka

- svět nemá účel, neboli nelze hledat smysl jeho existence

- život člověka a jeho zrození je náhodou a nemá jiný smysl , než absolvování kladných smyslových požitků

- základní životní moudrostí a vnitřní pohnutkou ke způsobu života je vychytralost, schopnost pragmaticky se přizpůsobovat změnám vnějšího prostředí, schopnost bez zábran se vyhnout nepříjemnému

- jediným objektivními zákony jsou fyzikální a biologické zákony, jako je boj o život,právo silnějšího, biologicky vitálnějšího, mazanějšího neboli zákon džungle.Ostatní jsou předsudky slabých.

 

 

Od ateisty nelze očekávat nic jiného, než jeho okamžitý osobní prospěch. Jestliže ateista bude mít něčeho beztrestný osobní prospěch, udělá to. Z vaší smrti, zmrzačení, okradení, existenčního zničení. Když bude mít možnost, ateista vás okrade o vaše existenční minimum, aby měl na drogy a hry. Zdůvodní to tím, že jste měl být silnější, nebo chytřejší. Ateisté jsou satanisté, o kterých se v mariánských zjeveních mluví jako o těch, kteří pohlédli na tvář satana a není jim pomoci. Slova, agitace a přesvědčování ve směru k nim je takové jednání, o němž Ježíš říkal, že házením perel sviním.Rozumí jen síle a je na společnosti, aby těmto lidem nedala v revolučních situacích šanci a držela je pomocí zákonů pořádně zkrátka. Jsou v každém národě, tvoří duchovní chátru národů a je jich do deseti procent populace. Neuvědomění si přítomnosti těchto lidí vede k jisté společenské katastrofě. Jsou zde jako vyslanci temnot záhrobí a proto, aby tam odváděli energii života, která se uvolňuje smrtí a utrpením. Většina lidí od nich nebezpečí cítí, proto se ateisté intenzivně maskují.Buď vědou(vědecký světový názor), nebo antiklerikalizmem, poukazováním na skutečné, nebo fiktivní zvrhlosti církví.

Obrazek

 Agnostik – agnostici jsou zcela jiný tip lidí a jejich přístup ke světu je od ateistů diametrálně odlišný. Pojmenování agnostik je odvozen od slova a-)v řečtině absence) a gnoze (poznání). Agnostik je přesvědčen, že sice existuje něco hmotnost a člověka přesahujícího, ale toto je omezeným lidským rozumem nepochopitelné a neuchopitelné. Od toho odvozuje, že teologie a náboženství jsou lidské představy o nepoznaném, že modlení, náboženské obřady a církve jsou neúčinné pro poznání a pro navázání kontaktu s transcendentním.

Agnostik věří, že:

 

- člověka něco přesahuje, že jeho existenci něco přežívá

- jeho existence, přesto že je rozumem nepochopitelná, má smysl

- existují objektivní duchovní (nadčasové) zákony (boží mlýny)

- existuje nějaká vyšší síla, která ale nemá podobu člověka

- náboženské obřady jsou užitečné pro duševně nesamostatné lidi

- základním životním úkolem a smyslem je plnohodnotný život v mezích a možného  snaha o všeobecné poznání

 

 

Přestože pojem agnostik vznikl teprve nedávno, agnostický přístup ke světu existuje odedávna.Nejznámější agnostik je vlastně Sokrates. Nejen podle jemu připisovanému výroku: „Vím že nic nevím“, ale zejména podle otázek které ho stály život.Kladl je archónu basileusovi(nejvyššímu athénskému hodnostáři, provádějícímu nábož.obřady).Týkaly se smyslu nábož.obřadů a byly pokládány tak, že odpovědi na ně vyzněly směšně. Následně byl obviněn ze zesměšňování náboženství a tím rozvratu mravů. Přitom právě Sokrates byl vzorově mravný.Napsal Josef Staněk

 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo